Projekty zrealizowane

Tygodnie Refleksji nad Kulturą Duchową

 1. Pierwszy Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową – temat przewodni: Homo Spiritualis (2015)
 2. Drugi Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową – temat przewodni: Wątki monastyczne w kulturze (2016)
 3. Trzeci Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową – temat: Duchowy wymiar sztuki

Debaty

 1. Homo religiosus – gatunek na wymarciu?” – debata ekumeniczna z udziałem: prof. dr hab. Zofii Mocarskiej-Tycowej (przedstawicielki laikatu katolickiego), o. dr. Bernarda Marciniaka (przedstawiciela kręgów zakonnych Kościoła Katolickiego), dr. Michała Prończuka (duchownego Kościoła Baptystów), ks. prof. dr hab. Mirosława Michalskiego (kapłana Kościoła Polsko-Katolickiego) – prowadzenie: dr Joanna Bielska-Krawczyk i dr Anna Żurawska
 2. Homo Monasticus we współczesnym świecie” – debata na temat monastycyzmu i zakonów z udziałem: o. Leona Knabita OSB (benedyktyna), o. Wacława Oszajcy SJ (jezuity), o. dr. Bernarda Marciniaka OFM (franciszkanina), o. Stanisława Nowaka OP (dominikanina) – prowadzenie: dr Joanna Bielska-Krawczyk, dr Anna Żurawska, o. Rafał Huzarski SJ
 3. Czy artysta ma duszę? O duchowym wymiarze sztuki” – debata na temat relacji pomiędzy kategoriami „duchowości” i „sztuki” z udziałem: prof. dr hab. Wojciecha Kudyby oraz reżysera filmowego Krzysztofa Zanussiego – prowadzenie: dr Joanna Bielska-Krawczyk i dr Anna Żurawska

Konferencje naukowe

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa „Homo Spiritualis of the 20th and 21st centuries” (2015)
 2. Międzynarodowa konferencja naukowa „The Jesuit Culture between the Arts” (2016)
 3. Forum Młodych Humanistów (nowa formuła obrad naukowych) – temat: Duchowy wymiar sztuki (2017)

Wykłady, prelekcje i spotkania autorskie

 1. Wykład otwarty Anthony Cristiano (University of Toronto, Kanada), na temat zagrożeń związanych z nowymi mediami.
 2. Wykład otwarty dr. Kamila Popowicza (Uniwersytet Warszawski), Wzór na Pana Boga. Współczesna fizyka i jej dowody na istnienie Boga (2016)
 3. Spotkanie z reżyserem kina eksperymentalnego (Anthonym Cristiano z Kanady), 2015
 4. Prelekcja na temat sekularyzacji Europydr Anna Żurawska (2015)
 5. W cyklu „Europa bliska i daleka” prelekcja dr Joanny Mstowskiej i dr Anny Żurawskiej na temat Wielkiego Postu i Wielkanocy w kulturach europejskich  (Książnica Kopernikańska, 2016)
 6. Prelekcje studenckie w szkołach na tematy kulturoznawcze (wolontariusze Fundacji PWK: Paweł Kamiński, Wojtek Jasiński)
 7. Prelekcja „Podróże kształcą” (refleksjami po wymianie Erasmusa dzieliły się: Agata Gałaś, Zuzanna Borowicz, Oliwia Orenkiewicz, Anastazja Ryduchowska – wolontariuszki Fundacji PWK)
 8. Spotkanie poświęcone pamięci i twórczości Aleksandra Janty-Połczyńskego (prowadzenie: Anastazja Ryduchowska; Dom Muz)
 9. Prelekcja na temat ekumenizmu (prowadzenie: o. Rafał Huzarski; Civitas Christiana)
 10. Spotkanie dotyczące  historii, misji i funkcjonowania Zakładu dla Ociemniałych w Laskach (prow. Elżbieta Tarczałowska)
 11. Prelekcje na temat kulturowego zróżnicowania form i funkcji maski (Magdalena Jasińska)
 12. Prelekcja na temat zimowego świętowania w krajach europejskich (Katarzyna Lewicka, Anna Żurawska)
 13. Spotkanie z Marcelem Łozińskim – wybitnym polskim dokumentalistą, połączone z projekcją jego filmu „Ojciec i syn w podróży” (prow. Paweł Kamiński, Radosław Osiński; CSW)
 14. Spotkanie z o. Maksymilianem Nawarą dotyczące medytacji chrześcijańskiej (prowadzzenie: dr Joanna Bielska-Krawczyk)
 15. Spotkanie z prof. dr hab. Ewą Wipszycką – badaczką starożytności wczesnochrześcijańskich (w tym fenomenu Ojców Pustyni); kwiecień 2017 (prowadzenie: dr Joanna Bielska-Krawczyk)
 16. Prelekcje dotyczące architektury i sztuki gotyckiej (w ramach „Pietre vive” 2016 i 2017)

Konkursy

 1. Konkurs literacko-plastyczny: „Polowanie na duszę” (2015 – w jury: Joanna Bielska-Krawczyk, Ewa Dryglas-Komorowska, Małgorzata Lisecka, Joanna Łagan, Anna Żurawska)
 2. Konkurs fotograficzny: „Złota chwila” (2015 –  w jury Joanna Bielska-Krawczyk, Mirosław Krawczyk, Magdalena Jasińska, Anna Żurawska)
 3. Konkurs plastyczny: „Wariacje gotyckie” (2016 – w jury Joanna Bielska-Krawczyk, Damian Jasiński, Joanna Łagan, Anna Żurawska)
 4. Konkurs filmowy: „Małe rzeczy w wielkim świecie” (2016 – główny organizator: Paweł Kamiński)
 5. Konkurs fotograficzny (we współpracy z Civitas Christiana) – „Twarze dzieci miasta” (2017)

Wystawy

 1. Wystawa  prac Mirosławy Rocheckiej i Krystyny Szalewskiej: „Dwa Okna” (Dom Muz, 2015)
 2. Wystawa Igi Święcickiej „Claritas – w poszukiwaniu duchowego światła” (Collegium Maius UMK, 2015)
 3. Wystawa prac fotograficznych członków Fundacji Pionowy Wymiar Kultury (Civitas Christiana, 2016)
 4. Wystawa prac Anny Wysockiej „Kondycja ogniem wypalona” (Międzynarodowe Centrum Spotkań  Młodzieży, 2016)
 5. Wystawa Anny Wysockiej  „Kondycja ogniem wypalona – cz. II: Mandale” (Książnica Kopernikańska, 2016)
 6. Wystawa fotograficzna Marcina Święcickiego  „W przedsionkach Ciszy” oraz spotkanie z poezją o. Marka Metelicy (Dom Muz, 2016)
 7. Wystawa malarska Edyty Lizak (wolontariuszki PWK): „Spotkania z duszą” (Dom Muz, 2016)
 8. Wystawa pokonkursowo-powarsztatowa: „Wariacje gotyckie”/ „Wpisane w gotyk” (Dom Muz, 2016)
 9. Wystawa „Kształty Ducha – duchowość i współczesne formy obrazowania” (kurator: Iga Święcicka; wśród uczestników wydarzenia m.in. prof. Ługowski, prof. Pełka, prof. Rochecka, prof. Stempak, dr Wierzbicki, Bartek Jarmoliński i wielu innych; Galeria Matematyki i Informatyki, 2016)
 10. Wystawa „Twarze dzieci miasta” – fotograficzna (kuratorki: Agnieszka Targońska i Edyta Lizak; korytarz Domu Muz na ul. Podmurnej, 2017)
 11. Wystawa „Twarze Ojców Pustyni(kurator: Joanna Bielska-Krawczyk; Galeria Domu Muz na ul. Podmurnej, 2017)
 12. Działanie o charakterze plastyczno-performatywnym „Sztuka inspirowana duchowością„- sypanie mandali (autor działania: prof. Ewa Pełka; kuratorki: Iga Święcicka i Paulina Kuhn; Centrum Sztuki Współczesnej, 2017)
 13. Wystawa zaprojektowanych witraży (Duszpasterstwo Akademickie, 2017)

Koncerty i działania teatralne

 1. Koncert muzyki chóralnej (sakralnej dawnej i współczesnej) „Homo Spiritualis Cantans”, w zabytkowym gotyckim kościele NMP w Toruniu (2015)
 2. Koncert Pawła Wójcika „Chronić przed światem swój Mały Świat”, w Kafeterii Dworu Artusa, „Struna Światła” (2016)
 3. Koncert zespołu Fundacji PWK („Przystań”) pod tytułem „W małym świecie wielkich rzeczy” (w składzie: Ewa Dryglas-Komorowska (wokal), Oliwia Orenkiewicz (wokal, flet poprzeczny), Mateusz Napiórkowski (fortepian), Anastazja Ryduchowska (recytacja wierszy), czerwiec 2016
 4. Improwizacja – duch przygody i przygoda ducha”; CSW 2017 (prowadzenie: Jędrzej Chudzik)
 5. Salonik poetycko-muzyczny (fortepian: Mateusz Napiórkowski; poezja Herberta: prowadzenie: Gabriela Ziółkowska)
 6. Koncert na zespół fletów prostych „Róże dla Izoldy” (skład zespołu: Joanna Bielska-Krawczyk, Oliwia Orenkiewicz, Anna Żurawska)

  Warsztaty

 1. plastyczno-literackie „Przygody duszy” –  prowadzenie Joanna Łagan z Domu Muz (2015)
 2. warsztaty zarządzania czasem (kilkutygodniowe) – prowadzenie o. Rafał Huzarski SJ (2015)
 3. warsztaty plastyczno-ruchowe „Wpisane w gotyk”  – prowadzenie Joanna Łagan (Dom Muz, 2016)
 4. warsztaty kaligrafii gotyckiej (tekstura) – prowadzone przez Barbarę Bodziony (w toruńskiej siedzibie Civitas Christiana)
 5. W serii: „Skarby i sekrety duchowości różnych kultur” – „Sekrety medytacji chrześcijańskiej w typie ignacjańskim” – prowadzenie o. Rafał Huzarski
 6. W serii „Skarby i sekrety duchowości różnych kultur” – „Spotkanie z Zen”prowadzenie Piotr Iwanicki (z toruńskiej grupy Zen Kwan Um). Organizacja spotkania: Zuzanna Borowicz
 7. Warsztaty iluminatorstwa średniowiecznego (prowadzenie: Barbara Bodziony; Civitas Christiana)
 8. Warsztaty ikonopisania (prowadzenie: Anna Crisanti; Civitas Christiana)
 9. Warsztaty maski (prowadzenie: Magdalena Jasińska, 2016-2017)
 10. Warsztaty książki ręcznie robionej („Książka z (moją) duszą”), CSW, prowadzenie: Iwona Jablonska i Anna Kompanowska; 2017)
 11. Warsztaty retoryki wypowiedzi ustnej (prowadzenie: dr Anna Kompanowska)
 12. Warsztaty pisma gotyckiego (textury) dla uczestników „Pietre vive” 2017 (prow.: Joanna Bielska-Krawczyk)
 13. Warsztaty komparatystyczne: Te Deum a ikonografia katedry św. Janów w Toruniu (2017; prow.: J. Bielska-Krawczyk)
 14. Warsztaty „Jak podeprzeć Krzywą Wieżę?” (prow.: Joanna Łagan)

Akcje

 1. „Słodkie słowa” – cukierki z hasłami fundacyjnymi (2015, 2016)
 2.  „Ludzie listy piszą…” – epistolografia jest piękna, lato 2015
 3. Adopcja wartości” – praca nad sobą+przemyślenia
 4. Autoportrety i portrety kobiet” – antologia myśli
 5. „Kiedy umiera Bóg…” – antologia myśli
 6. Pietre vive – guests from abroad about values – antologia myśli (anglojęzyczna)
 7. „Spotkanie ze słowem=spotkanie z człowiekiem” – ćwiczenie na empatię
 8. Homo viator – czyli człowiek wędrujący” – antologia myśli
 9. Twarze i maski” – antologia myśli
 10. „Poetycki Bulwar Sztuki” – poezja wychodząca na ulicę (od 2017)

 

 Książki i inne wydawnictwa

 

 1. Claritaskatalog wystawy Igi Święcickiej (2015)
 2. Halina Kowalczyk, Oblicza Don Kichota, Warszawa 2016. (opracowanie: Joanna Bielska-Krawczyk, Joanna Łagan, Katarzyna Lewicka).
 3. Katalog wystawy Anny Wysockiej, Kondycja ogniem wypalona (2016 – opracowanie: Joanna Bielska-Krawczyk, Anna Wysocka)
 4. Homo Spiritualis of the 20th and 21st centuries/aux XXe et XXIe siecles, ed. by Joanna Bielska-Krawczyk i Anna Żurawska, Kraków 2016.
 5. Toruń – duch miasta, pod red. M. Napiórkowskiego i W. Jasińskiego, Toruń 2017.
 6. Twarze Ojców Pustyni – katalog wystawy Tomasza Jastrzębskiego (brata Mikołaja z Tyńca), Toruń 2017.
 7. J. Bielska-Krawczyk, Kultura według Pasierba, Warszawa 2017.
 8. J. Bielska-Krawczyk, Kultura europejska – jej wartości i symbole, Warszawa 2017.
 9. Wiara w czasach niewiary. Rozmowy o współczesnej religijności, pod red. J. Bielskiej-Krawczyk, Kraków 2017 (wydawnictwo „Znak”)

Varia

  1. Klub dyskusyjny kawiarniany-rozgadany” – spotkania dyskusyjne w kawiarnianej przestrzeni (2015)
  2. Paidea” – spotkania poświęcone samopoznaniu i pracy nad sobą (2015)
  3. Współpraca z ruchem Pietre vive – Święta Lipka 2015 i Toruń 2016, 2017(idee europejskie i wiara chrześcijańska zapisana w dziełach sztuki)
  4. Udział w debacie „Drugie życie przedmiotów” (Joanna Bielska-Krawczyk)
  5. Prelekcja dla Fundacji „Traditio Europae” pod tytułem: „Wenus z Milo kontra Beyonce” (Joanna Bielska-Krawczyk)
  6. Stowarzyszenie umarłych poetów” – spotkania członków Fundacji PWK (od 2016)
  7. Strona internetowa Fundacji jako forum spotkania międzyludzkiego w słowach i obrazach
  8. Hasła dające do myślenia – na magnesach, przypinkach, cukierkach
  9. Spotkanie z Magdą Jasińską – pytania egzystencjalne (Co byś robił, gdybyś wiedział, że został ci jeden dzień życia?)
  10. Stworzenie Facebooka wolontariuszy PWK (Alicja Grajek) i prowadzenie go (Alicja Grajek, Edyta Lizak, Agata Gałaś, Mateusz Napiórkowski)
  11. Warsztaty i zabawy literackie – temat jednego ze spotkań wolontariuszy PWK (animacja: Wojtek Paprocki)
  12. Improwizacja jako zjawisko kulturowe i improwizowane opowiadanie ze zbiorowym narratorem – temat jednego ze spotkań wolontariuszy PWK (animacja: Jędrzej Chudzik)
  13. Udział w audycji radiowej poświęconej Fundacji PWK (Alicja Grajek i Wojtek Paprocki)
  14. Wywiad telewizyjny (Joanna Bielska-Krawczyk)
  15. Projekt: „Don Kichot w 400 rocznicę śmierci Cervantesa” – 1. albumik prac Haliny Kowalczyk „Oblicza Don Kichota (redakcja: Joanna Bielska-Krawczyk, Joanna Łagan, Katarzyna Lewicka, Warszawa 2016); 2. etiudy teatralne „Z czym walczyłby współczesny Don Kichot?” (przygotowanie: Joanna Łagan i Katarzyna Lewicka”); 3. konkurs plastyczny „Przygody Don Kichota” (w kooperacji z Domem Muz, Szkołą Językową Kasi Lewickiej oraz Gimnazjum Akademickim).
  16. K. Hajdamowicz – film z wernisażu „Kształty Ducha” – https://www.youtube.com/watch?v=7U3SK-6VXpM&feature=youtu.be
  17. Stworzenie serii wydawniczej Fundacji PWK o nazwie „Homo Spiritualis” (2016)
  18. Współpraca z ruchem Pietre vive (2015, 2016)
  19. Wyjazd integracyjno-kulturoznawczy (Rzeszów, Sanok 14-18 września 2016); w programie: Muzeum Dobranocki, Muzeum Historyczne w Sanoku (zbiory ikony oraz galeria Beksińskiego i prezentacja De Profundis), odnalezienie miejsca po domu Beksińskich, wizyta na cmentarzu i postawienie zniczy na grobie rodziny Beksińskich; Muzeum Budownictwa Ludowego (skansen) w Sanoku.
  20. Wyjazd i wizyta w domu Państwa Zanussich (spotkanie z reżyserem oraz udział w seansie filmowym w jego prywatnym kinie)
  21. Wizyta w Zakładzie dla Ociemniałych w Laskach. Spotkanie z emerytowaną nauczycielką szkoły dla niewidomych i ociemniałych – Panią Elżbietą Tartałowską.
  22. Wizyta na Cmentarzu Leśnym w Laskach – nekropolii polskiej inteligencji drugiej połowy XX wieku.
  23. Spotkanie dyskusyjne poświęcone rozumieniu kultury europejskiej.
  24. Spotkanie poświęcone zimowemu świętowaniu w kulturach europejskich (prowadzenie: Anna Żurawska i Katarzyna Lewicka)
  25. Spotkanie dyskusyjne dotyczące kategorii Frommowskich „być” i „mieć” (prowadzenie: Emmanuel Lajus).

 

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo fundację w jakimkolwiek zakresie wyżej wymienionych działań podajemy numer naszego konta: 14 1750 0012 0000 0000 3539 1077 Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie
Dziękujemy!