Fundacja pragnie12993415_1682407005343813_4966804626274307218_n

  • wspierać inicjatywy wspomagające człowieka w jego DUCHOWYM ROZWOJU
  • przypominać o wartości PIĘKNA, potrzebie otaczania się nim, ale też o tym, że piękny powinien być przede wszystkim sam CZŁOWIEK
  • zachęcać do odnajdywania się w SZTUCE
  • zwracać uwagę na jakość BYCIA i DOŚWIADCZANIA siebie, świata, innych ludzi…
  • przypominać, że zmieniamy świat NA  LEPSZE przede wszystkim wtedy, gdy ZMIENIAMY  SIEBIE
  • szerzyć wzorce zachowań sprzyjające POGŁĘBIANIU więzi i charakteru relacji międzyludzkich
  • sprzyjać DIALOGOWI
  • stwarzać okazje do spotykania się i szanse na SPOTKANIE

 

 

Zapraszamy do SPOTKAŃ z nami w przestrzeni idei, słów i obrazów

 

Pisząc do nas i przysyłając swoje teksty lub obrazy, podpisz się z imienia i nazwiska, tak jak i my jesteśmy podpisani. Nie pokazuj nam kciuka – zaprezentuj swoje poglądy, podziel się refleksjami, pytaniami, wątpliwościami lub wzruszeniami. Możesz kierować swoje myśli do nas jako pewnej grupy ludzi, która się na tej właśnie stronie przedstawiła lub chcieć porozmawiać z jednym z nas

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Napisz do nas lub dołącz do naszego grona

Zapraszamy!

 

 

Spotkaj się z nami – zob.:

 

Projekty – „My i nasz świat w słowach”

Galeria – „My i nasz świat w obrazach”

praca-nad-adopcja-wartosci-1

 

 

 

 

 

Ważne dla nas pojęcia:

Kultura – to przestrzeń typowo ludzkiej reakcji na otaczający nas świat; to objaw możliwości człowieka; to ekspresja naszych tęsknot i realizacja wartości; to wreszcie antropologiczne  narzędzie duchowego wzrostu.

Dusza – to ta część człowieka, która wychyla się ku czemuś Więcej i Inaczej.

Duchowy wymiar – to refleksja i tęsknoty metafizyczne; to wiara, ale też ból z powodu jej braku lub wątpliwości; to wrażliwość na Piękno i artystyczna ekspresja  głębokich antropologicznych doświadczeń.