KONKURS PLASTYCZNY

„Wariacje gotyckie”

 

 

 

Fundacja Pionowy Wymiar Kultury we współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Toruniu ogłaszają drugą edycję konkursu plastycznego zatytułowanego „Wariacje gotyckie”, tym razem kierowanego wyłącznie do uczniów liceów plastycznych, studentów wydziałów sztuk pięknych oraz Akademii Sztuk Pięknych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wypowiedzi artystycznych autorstwa młodych ludzi, które podejmą próbę spojrzenia świeżym okiem na kwestię „gotyckości”. Gotyk jest bowiem wizytówką Torunia. Tak się zaś składa, że powraca on również często w popkulturze, tym samym okazując się atrakcyjnym dla współczesnego człowieka. Często wykorzystywany w stylistyce fantasy, stał się także inspiracją dla tak znanych artystów chociażby jak Zdzisław Beksiński czy Tomek Bagiński.

Niniejszy konkurs pragnie zachęcić młodych ludzi do tego, by zgodnie ze swoją wrażliwością i wyobraźnią oraz upodobaniami właściwymi pokoleniu, podjęli się stworzenia „wariacji” na temat gotyku.  Proponujemy jedną z pięciu dróg podejścia do tematu:

 

 1. stworzenie pracy plastycznej, która byłaby formą nawiązania do słów poety Janusza Stanisława Pasierba zawartych w jednym z czterech dołączonych wierszy dotyczących obiektów gotyckich (wiersze w załączniku).
 2. stworzenie kompozycji plastycznej, której inspiracją byłaby architektura gotycka Polski lub Europy.
 3. stworzenie pracy, która ukazywałaby „człowieka gotyckiego”. Powinna wówczas zawierać odpowiedź na jedno z następujących pytań: Jak można rozumieć takie określenie? Jakie cechy (nie tylko zewnętrzne) musiałby posiadać tak nazywany typ człowieka? Jaką prezentowałby antropologię? Jak istniałby i działał w świecie? Jaki posiadałby „profil osobowości”? Czy odnalazłby się we współczesnej kulturze? Z czym miałby największy problem w naszych czasach? W jakim kontekście obserwowanie go byłoby najbardziej intrygujące?
 4. stworzenie pracy literackiej lub plastycznej, która wynikałaby z refleksji nad ideami epoki gotyku, podejmując jeden z charakterystycznych dlań wątków. Wartościowe byłoby szczególnie spojrzenie na tę epokę w sposób hermeneutyczny i udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak idee tamtego czasu mogą być postrzegane przez człowieka współczesnego?
 5. stworzenie pracy, która koncentrowałaby się na postmodernistycznym przetworzeniu form gotyku

 

Prace nie muszą mieć charakteru apologetycznego. Doceniamy samodzielność, kreatywność, refleksyjność, krytyczne myślenie, ale też czekamy na kompozycje dbające o estetykę – po prostu piękne.

 

 

 • 1. Postanowienia ogólne konkursu
 1. Pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Pionowy Wymiar Kultury. Organizatorem natomiast konkursu na najciekawszą pracę plastyczną zainspirowaną stylem gotyckim jest Muzeum Diecezjalne w Toruniu oraz Fundacja Pionowy Wymiar Kultury.
 2. Celem konkursu jest stworzenie zachęty do spojrzenia na styl gotycki świeżym okiem, zmobilizowanie do podejścia doń kreatywnego i skonfrontowanie form oraz idei epoki gotyku z naszymi czasami.
 3. Opiekunem naukowym konkursu jest dr Joanna Bielska-Krawczyk
 4. Konkurs rozstrzygnięty będzie przez jury złożone z pracowników Muzeum Diecezjalnego oraz członków Fundacji Pionowy Wymiar Kultury.

 

 • 2. Zasady konkursu

 

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów liceów plastycznych oraz studentów kierunków plastycznych różnych uczelni w kraju.
 2. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 2 propozycje prac plastycznych.
 3. Do konkursu zgłaszać można prace plastyczne wykonane w następujących gatunkach: malarstwo, fotografia, grafika, rysunek, komiks, collage, płaskorzeźba, rzeźba (ceramika, drewno, metal lub inne techniki).
 1. Pracę plastyczną należy opatrzyć metryczką w postaci wydruku komputerowego i przyklejoną na odwrocie pracy. Metryczka winna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, nazwę szkoły lub kierunku studiów oraz adres mailowy i dokładny adres pocztowy autora.

 

 • 3. Przebieg Konkursu

 

 1. Prace konkursowe należy nadesłać bądź dostarczyć osobiście do końca lutego 2018 roku na adres Muzeum Diecezjalnego w Toruniu – ul. Żeglarska 7; 87-100 Toruń z dopiskiem: Konkurs „Wariacje gotyckie II”.
 2. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brały udziału w konkursie.
 1. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Muzeum Diecezjalnego. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia dyplomów oraz nagród wszyscy uczestnicy i laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem wysłanym drogą mailową.
 1. Organizator przewiduje następujące formy wyróżnień i nagród:

 

Wyróżnienia:

– dyplom potwierdzający wzięcie udziału w konkursie dla każdego uczestnika;

wystawę najciekawszych prac w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu

– zamieszczenie najlepszych prac na stronie internetowej Fundacji Pionowy Wymiar Kultury

– przyznanie „Nagrody Wolontariuszy PWK”

– szczególnie ciekawa praca może także zostać wyróżniona poprzez jej powielenie i umieszczenie na rozpowszechnianych przez Fundację gadżetach

 

Nagrody regulaminowe:

*  nagroda książkowa dla zdobywcy II Miejsca

* nagroda w postaci małej figurki ceramicznej oraz nagroda książkowa dla zdobywcy  I Miejsca

 * Grand Prix konkursu: 1000 złotych

 

 

 • jury zastrzega sobie możliwość przyznania większej ilości wyróżnień i innego rozdysponowania nagród, uzależniając ostateczne postanowienia od charakteru i jakości nadesłanego materiału.

 

 

Serdecznie  zapraszamy  do wzięcia  udziału  w  konkursie.