Kulturalny kulturoznawca jest jak każdy kulturalny człowiek, ale powinien starać się być kulturalny bardziej niż inni

 

Kulturalny kulturoznawca:1.MYŚLI O INNYCH, NIE TYLKO O SOBIE; Nie jest egoistą. Na przykład w miejscach publicznych bierze pod uwagę także potrzeby innych ludzi. Wyłącza komórkę podczas zgromadzeń, kontroluje tematykę i głośność swoich wypowiedzi; muzyki słucha ze słuchawkami

2. JEST ŻYCZLIWIE NASTAWIONY DO WSZYSTKICH. Stara się być sympatyczny, nawet kiedy ma zły humor. Odzywa się do ludzi z szacunkiem i zachowuje odpowiednie formy wypowiedzi, dostosowane do charakteru relacji, okoliczności, miejsca

3.UMIE W SKUPIENIU SŁUCHAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA, bo tego wymaga szacunek do niego. Kiedy ktoś do niego mówi, nie sprawdza wtedy poczty, nie czyta maili i sms-ów, czy książek

4. NIKOGO NIE LEKCEWAŻY. Nie niecierpliwi się, nie okazuje nikomu znudzenia, nie odzywa gburowato. Nie okazuje zniecierpliwienia, bo jest to oznaką braku szacunku

5. NIGDY NIKOMU NIE DAJE DO ZROZUMIENIA, ŻE KTOŚ JEST IGNORANTEM w jego dziedzinie. Wie, że nie wszyscy muszą mieć taką samą wiedzę. Zadaniem zaś wiedzącego jest podzielić się wiedzą, zachęcić do jej zdobycia, a nie upokarzać niewiedzących

6. NIE ZADZIERA NOSA. Nie jest pyszałkowaty, nie wywyższa się, nie wymądrza. Wie, że „nic nie wie”, bo to, co jest do „wiedzenia” i zrozumienia niepomiernie przerasta możliwości poznawcze jakiegokolwiek człowieka

7.NIE UDAJE, ŻE MYŚLI TAK SAMO JAK ROZMÓWCA. Potrafi przyznać się do swoich poglądów (lub ich braku). Nie na każdy temat przecież mamy wyrobione zdanie

8.STARA SIĘ ZROZUMIEĆ PUNKT WIDZENIA LUDZI INACZEJ MYŚLĄCYCH NIŻ ON SAM, bo tylko tak można budować dialog międzyludzki.

9.CIĄGLE POGŁĘBIA SWOJĄ WIEDZĘ O CZŁOWIEKU. Poszukuje prawdy o naturze ludzkiej i wytworach człowieka, czyli o kulturze

10. UCZESTNICZY W ŻYCIU KULTURALNYM. Czyta, chodzi do muzeów, teatrów, kin. Wie kto to był Grotowski, Malewicz, Kurosawa

11.PRÓBUJE TWORZYĆ LUB WSPIERAĆ ROZMAITE (SENSOWNE) INICJATYWY KULTURALNE. Stara się być kreatywny i wprowadzać w świat jak najwięcej piękna, harmonii, mądrości i dobra

12.ZWRACA UWAGĘ NA PIĘKNO CZŁOWIEKA I ŚWIATA

13. NIE JEST MALKONTENTEM. Pamięta, że ciągłe narzekanie na wszystko i wszystkich jest oznaką złego charakteru i najczęściej…braku samokrytycyzmu

14. WIĘCEJ WYMAGA OD SIEBIE NIŻ OD INNYCH

15. PRACUJE NAD SOBĄ. Próbuje kształtować siebie zgodnie z systemem wartości, tak by coraz bardziej zbliżać się do ideału człowieczeństwa

16. JEST ISTOTĄ REFLEKSYJNĄ. Próbuje zastanawiać się nad wartością i sensem idei, postaw, działań i wytworów ludzkich

17. JEST ODPOWIEDZIALNY za słowa, podjęte zobowiązania, sprawy, ludzi i relacje z nimi

18. DOTRZYMUJE SłOWA. Jeśli się z kimś umawia, postępuje zgodnie z umową (na zasadzie: „u mnie słowo droższe pieniędzy”). Nigdy nikogo „nie wymienia na lepszy model”. Nie odwołuje spotkań, bo trafiły mu się w międzyczasie lepsze, ciekawsze propozycje”

19. PRZESTRZEGA REGUŁ KULTURALNEJ KOMUNIKACJI. Mówi „dzień dobry” osobom, które zna (nawet jeśli nie ma z tego żadnych korzyści). Kłania się osobom starszym od siebie; mężczyzna – kobietom; każdy przede wszystkim osobom znajdującym się niżej w hierarchii zawodowej i społecznej; Odpowiada na maile

20. DOCENIA I DOSTRZEGA wysiłki ludzkie, pozytywy sytuacji; Umie chwalić innych i dziękować

21. UMIE SIĘ PRZYZNAĆ DO WINY I PRZEPROSIĆ

22. STARA SIĘ BYĆ AMBASADOREM ZASAD KULTURY OSOBISTEJ