• darkblurbg
  *
  Piękny duchowo człowiek
  jest cenniejszy
  od najcenniejszych dzieł sztuki
 • darkblurbg
  *
  Znacznie łatwiej jest
  czynić rzeczy trudne z miłości
  niż z obowiązku
 • darkblurbg
  *
  Czasami, by pójść do przodu,
  trzeba się cofnąć
 • darkblurbg
  *
  Bez sentymentu do przeszłości
  teraźniejszość nie ma szansy na przyszłość
 • darkblurbg
  *
  Staram się otaczać
  mądrymi myślami i pięknem
  jak przyjaciółmi
 • darkblurbg
  *
  Rób to, co lubisz,
  a będziesz lubił
  to, co robisz
 • darkblurbg

Założenia filozoficzne fundacji:

Antropologia: HOMO SPIRITUALIS

Ontologia: TRANSCENDENTNY WYMIAR RZECZYWISTOŚCI

Etyka: PERSONALIZM, FILOZOFIA DIALOGU

Filozofia sztuki: KULTURA SPOTKANIA*

Filozofia kultury: KULTURA JAKO DĄŻENIE WZWYŻ

Przyczyna powstania fundacji

Fundacja Pionowy Wymiar Kultury powstała przede wszystkim z myślą o młodych ludziach należących do tzw. pokolenia „Y”. Działania fundacji u swego początku miały głównie na celu stwarzanie im większych możliwości rozwoju intelektualnego, artystycznego i duchowego oraz pracy nad sobą. Opierały się na proponowaniu idei, pomysłów, inicjatyw, a także zachęcaniu do przyjmowania określonych postaw, związanych z tradycją i systemem wartości kultury europejskiej. Od początku zakładały także gotowość do konsultowania i wspierania pomysłów młodych. Działania fundacji rozwijały się w ścisłej kooperacji miedzy pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wchodzącymi w skład Fundacji, a studentami-wolontariuszami.

Obecnie grono osób działających w fundacji, po nawiązaniu współpracy z różnymi instytucjami kulturalnymi, działa na rzecz promowania (zwłaszcza wśród ludzi młodych) wartości duchowych i szerzenia wiedzy na ten temat. 

Profil działań:

Duchowy wymiar kultury; wartości tradycji chrześcijańskiej; skarby duchowych tradycji ludzkości; promowanie kreatywności w życiu codziennym oraz wartości kultury wysokiej

 Promowanie idei HOMO SPIRITUALIS

Fundacja proponuje i promuje:

1. zamiast „zdrowego stylu życia” – piękny styl życia

2. zamiast kultury „rechotu” – kulturę refleksji

3. zamiast anonimowści – kontakt personalny

4. zamiast pragmatyzmu – idealizm

 Przestawianie drogowskazów

Organizujemy

1. wydarzenia kulturalne: koncerty, wystawy, spektakle

2. konferencje naukowe, debaty

3. warsztaty

4. objazdy naukowe

 

Stworzyliśmy też własną serię wydawniczą o nazwie „Homo Spiritualis”.

a. sztuka (albumiki, katalogi i opracowania)

 1. Claritas – katalog wystawy Igi Święcickiej (2015)
 2. Kondycja ogniem wypalona – katalog wystawy Anny Wysockiej (2016)
 3. Halina Kowalczyk. Oblicza Don Kichota, pod red. J. Bielskiej-Krawczyk, Warszawa 2016.
 4. Toruń – duch miasta, pod red. M. Napiórkowskiego i W. Jasińskiego, Toruń 2017.
 5. Twarze Ojców Pustyni – katalog wystawy Tomasza Jastrzębskiego (brata Mikołaja z Tyńca), Toruń 2017
 6. Wystawa Twarze Ojców Pustyni – katalog, Chełmno 2017.
 7. Blask iluminacji (katalog wystawy prac Barbary Bodziony), Toruń 2017.

 

b. duchowość i kultura (publikacje naukowe i popularnonaukowe)

 1. Homo Spiritualis of th 20th and 21st centuries, pod red. J. Bielskiej-Krawczyk i A. Żurawskiej, Kraków 2016.
 2. J. Bielska-Krawczyk, Kultura według Pasierba, Warszawa 2017.
 3. J. Bielska-Krawczyk, Kultura europejska – idee, wartości i symbole, Warszawa 2017.
 4. Wiara w czasach niewiary, pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk, (wydawnictwo Znak), Kraków 2017.
 5. Ch. Taylor, Świecka epoka – Wstęp, przeł. A. Żurawska, Toruń 2017, ss. 22 (do użytku wewnątrz fundacyjnego)
 6. Między wiarą a niewiarą. Rozmowy z wierzącymi i poszukującymi, z ateistami i agnostykami – o wierze i religii, „Topos” 2017, nr 5, ss. 63-82.
 7. Między wiarą a niewiarą…, cz. II, „Topos” 2017 nr 6, ss.66-84.
 Z myślą o kulturze

Realizujemy zadania pożytku publicznego w obszarze:

1. nauki i szkolnictwa wyższego

2. edukacji, oświaty i wychowania

3. kultury i sztuki

4. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Mądrość, Piękno, Dobro

Historia Fundacji

Fundacja została powołana do życia w roku 2014 przez osoby związane z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

Swoją działalność rozpoczęła w roku 2015. W tym czasie zainicjowała tradycję tzw. Tygodni Refleksji nad Kulturą Duchową. Rozpoczęła też współpracę z różnymi instytucjami kulturalnymi miasta Torunia oraz ludźmi nauki, sztuki i kultury z całej Polski. W maju 2016 roku została stworzona przez Fundację nowa seria wydawnicza: „Homo Spiritualis”. Pierwszą książką, która się w niej ukazała są „Oblicza Don Kichota”. Druga książka – już o charakterze naukowym – nosi tytuł „Homo Spiritualis of the 20th and the 21st centuries”. Do tej  pory w ramach naszej serii zaistniało kilkanaście pozycji.

Tygodnie Refleksji poświęcone są za każdym razem innemu tematowi:

I Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową (maj 2015) odbył się pod hasłem: „Homo Spiritualis XX i XXI wieku”.

II Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową (kwiecień 2016) próbował skierować uwagę na wątki monastyczne w kulturze.

III Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową (kwiecień 2017) omawiał zagadnienia związane z duchowym wymiarem sztuki.

 IV Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową – grudzień 2017. Temat: Sekularyzacja i postsekularyzm

 W czasie i poza czasem

SKŁAD FUNDACJI:

Joanna Bielska-Krawczyk (Prezes Zarządu)

Joanna Bielska-Krawczyk: doktor nauk humanistycznych, poetka i wykładowca uniwersytecki (przez wiele lat związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu jako adiunkt, gościnnie wykładający także na Universidad de Navarra w Pampelunie). Studia z zakresu filologii polskiej, filozofii, historii sztuki, korespondencji sztuk oraz religioznawstwa odbywała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. W przeszłości inicjatorka i współautorka programu autorskiego „Przez twórczość ku sobie” prowadzonego w Toruniu w latach 1994-1996 pod patronatem Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Współautorka pierwotnej wersji programu studiów toruńskiego kulturoznawstwa. W 2007 roku zostaje członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; w 2013 członkiem Stowarzyszenia CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies; w 2014 zakłada Fundację Pionowy Wymiar Kultury. Prowadziła badania m.in. we Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Autorka 9 tomików poetyckich: „Czas na szept” (Toruń 1996), „Stan Nieważności” (Toruń 1998), „Złoty kurz” (Sofia 2004), „Za szybą czasu” (Toruń 2009), „Świetlista szarość” (Toruń 2011), „Zaproszenie do milczenia” (Toruń 2014), „Osty snów” (Warszawa 2015), „Dziś rano o zmierzchu” (Warszawa 2016), „Liryka niespełnień” (Warszawa 2017) oraz projektu poetycko-społecznego: Liść-iki (2014). Badaczka, zajmująca się korespondencją sztuk (głównie literatury i malarstwa), sztuką i kulturą współczesną, zwracająca uwagę na obecność sacrum w sztuce i literaturze. Twórca kategorii metodologicznej określanej jako „KULTURA SPOTKANIA”, wskazującej jako mechanizm powstawania sztuki i kultury relacje międzyludzkie, spotkanie człowieka z człowiekiem. „Autorka książek: „Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego” (Kraków 2004); „Cienie K. Krystyna Herling-Grudzińska i jej obrazy” (Toruń 2009); „Świat w sąsiedztwie zaświatów. Gustaw Herling- Grudziński, Krystyna Herling-Grudzińska, Jan Lebenstein” (Kraków 2011); „Lebenstein – ilustrator. Malarz jako czytelnik, obraz jako lektura” (Kraków 2011); „Obraz świata w malarskich obrazach. Wątki kulturowe i antropologiczne w malarstwie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu” (Kraków 2015); redaktorka lub współredaktorka tomów: „Kolor w kulturze” (Toruń 2010), „Kolor w literaturze” (Toruń 2012), „Spotkania w przestrzeni idei, słów, obrazów” (Toruń 2012), „Obrazy dookoła świata” (Toruń 2013), Homo Spiritualis of th 20th and 21st centuries (Kraków 2016); „Halina Kowalczyk: Oblicza Don Kichota” (Warszawa 2016). W 2017 roku wydała kolejne książki autorskie: „Kultura według Pasierba” (Warszawa 2017) i „Kultura europejska – idee, wartości i symbole” (zbiór artykułów; Warszawa 2017).

Kieruje projektem: „Homo religiosus – gatunek na wymarciu?”. Jego owocem jest m.in. wydana przez wydawnictwo „Znak” książka, stanowiąca zbiór wywiadów: „Wiara w czasach niewiary” (Kraków 2017).

więcej zob.: strona „Twórcy kultury Torunia”

http://www.icimss.edu.pl/TKT/index.php?link=_artysta&id=232

 Prezes Zarządu

Anna Żurawska

Anna Żurawska jest absolwentką filologii romańskiej oraz filologii włoskiej (licencjat) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Literaturę i kulturę Francji poznawała również podczas studiów na Université Sorbonne de Paris – Paris IV (w latach 2003-2005), a sztukę włoską zgłębiała przede wszystkim podczas wakacyjnych eksploracji Italii. Obecnie pracuje w Zakładzie Literatur Romańskich (UMK w Toruniu) i prowadzi zajęcia z historii literatury oraz praktycznej nauki języka francuskiego. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się współczesna literatura Francji i obszarów frankofońskich, a przede wszystkim problem korespondencji literatury oraz sztuk pięknych, który stanowił istotę rozważań podjętych w rozprawie doktorskiej: Kiedy malarz opowiada… Związki literatury i malarstwa w twórczości Sergia Kokisa (Quand le peintre raconte… Les relations du littéraire et du pictural dans l’œuvre de Sergio Kokis). W ramach stypendium naukowego spędziła osiem miesięcy w Quebeku (w latach 2011-2012 oraz w 2014 r.) odkrywając Nowy Świat i badając francuskojęzyczną literaturę tej prowincji Kanady. Pozanaukowe zainteresowania również skupiają się wokół książek, języków, sztuki i kultury (już nie tylko terenów frankofońskich).

Mirosław Krawczyk

Mirosław Krawczyk – doktor nauk weterynaryjnych (autor rozprawy doktorskiej poświęconej leptospirozie); lekarz weterynarii, opiekujący się m.in. podopiecznymi toruńskiego schroniska dla zwierząt oraz azylu dla królików; miłośnik nie tylko zwierząt, ale także sztuki – zwłaszcza malarstwa (głównie Boscha i Brueghela), rzeźby gotyckiej i teatru; kochający podróże (w towarzystwie swojej żony) oraz naukę języków obcych, kaktusy, gotowanie, bieganie… i sztuki walki. Od 1994 roku mąż Joanny Bielskiej-Krawczyk.

Iga Święcicka – absolwentka wydziału malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, obecnie doktorantka. Autorka wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą m.in. Francja, Włochy, Ukraina. Jest również kuratorką wystaw zbiorowych. Współpracuje z UMK w Toruniu. Mieszka i tworzy w Warszawie. Jej twórcze działania są próbą utrwalenia epifanii w świecie współczesnym. Wrażenia duchowe i skojarzenia mają swoje odbicie w materii. Analiza tych zjawisk prowadzi do powstawania formy obrazów malarskich, fotograficznych oraz działań w przestrzeni. Głównym zagadnieniem jej twórczości jest światło, symbol metafizyki i wieloznaczności. Poprzez swoje prace rozważa i odwołuje się do rozumienia duchowości jako procesu.

 

Wolontariusze

Wolontariusze Fundacji Pionowy Wymiar Kultury rekrutują się spośród studentów kulturoznawstwa oraz romanistyki UMK. Do grupy tej należą:
1. Anastazja Ryduchowska
2. Alicja Grajek
3. Jędrzej Chudzik
4. Karolina Michałowska
5. Agata Gałaś
6. Katarzyna Kozłowska
7. Kinga Golba
8. Edyta Lizak
9. Mateusz Matyasik
10. Mateusz Napiórkowski
11. Oliwia Orenkiewicz
12. Oskar Piasecki
13. Paweł Kamiński
14. Wojciech Jasiński
15. Zuzanna Borowicz
16. Marta Tuszyńska
17. Katarzyna Kowalewska
18. Wojciech Paprocki
19. Klaudia Peplińska

20. Gabriela Ziółkowska

Wśród osób współpracujących z nami znalazły się także: Katarzyna Lewicka, Magda Jasińska, Joanna Łagan, Joanna Mstowska, Iga Święcicka, Anna Wysocka, Damian Jasiński, Marcin Święcicki, rysownik – ShineDeLaNoire oraz Mateusz Stefan Łapiński.

„Miłość może narodzić się z jednej metafory. Człowiek komponuje swe życie według praw piękna”

 

Milan Kundera

 

 

 

CENIMY:

 Naszym celem  jest:

Promowanie i wspieranie

Promowanie i wspieranie inicjatyw naukowych, edukacyjnych oraz kulturalnych, których celem jest badanie, ochrona i promocja wartości kultury europejskiej oraz pogłębianie kreatywnego podejścia do rodzimych tradycji kulturowych.

Szerzenie postaw i form

Szerzenie postaw i form działalności kulturalnej sprzyjających kształtowaniu jednostki ludzkiej w zgodzie z duchem greckiej paidei – zmierzającej ku „kształtowaniu w człowieku ideału człowieczeństwa”.

Popularyzacja idei

Popularyzacja idei, które składają się na tradycję kultury europejskiej.Rozwijanie i umacnianie postaw sprzyjających rozwojowi człowieka rozumianego jako istota duchowa (homo spiritualis).